شماره نظام پزشکی :  10998 

  نام و نام خانوادگی:  اشرف السادات طباطبا وکیلی           رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان 

 استان:  آذربایجان شرقی    شهر:  تبریز     مطب:  خ بهادری-پلاک67    تلفن:  5263116

 


 

شماره نظام پزشکی :  55033 

  نام و نام خانوادگی:  بهزاد سروران مهرام         رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان 

 استان:  آذربایجان شرقی    شهر:  تبریز     مطب:  خ آزادی- پلی کلینیک جدید سینا    تلفن:  4795940

 

 


شماره نظام پزشکی :  5818 

  نام و نام خانوادگی:  کاظم شفیق نیا     رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان 

 استان:  آذربایجان شرقی    شهر:  تبریز   مطب:  خ شمس تبریزی 21-ایستگاه شکلی   تلفن:  5240312

 


شماره نظام پزشکی :  12242 

  نام و نام خانوادگی:  تقی اهرچی فرشی    رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان 

 استان:  آذربایجان شرقی   شهر:  تبریز   مطب:  خ 17شهریور ساختمان کسری    تلفن:  5539605

 


 

شماره نظام پزشکی :  11227 

  نام و نام خانوادگی:  منیره نظافتی  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان 

 استان:  آذربایجان شرقی شهر:  تبریز مطب:  خ امام خمینی- جنب تپه علی باغ- پ 1004  تلفن:  3344238

 


شماره نظام پزشکی :  59570 

  نام و نام خانوادگی:  علی باصر  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان 

 استان:  آذربایجان شرقی  شهر:  تبریز  مطب:  خیابان17شهریورجدید-ساختمان صفا  تلفن:  5544110

 


 

شماره نظام پزشکی :  6324 

  نام و نام خانوادگی:  عذرا فردوسی باویل علیا  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان 

 استان:  آذربایجان شرقی  شهر:  تبریز  مطب:  خ امام-ایستگاه تپلی باغ-روبروی بانک سامان-ساختمان831  تلفن:  3349337

 


 

شماره نظام پزشکی :  67881 

  نام و نام خانوادگی:  جواد ذوقی  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان 

 استان:  آذربایجان شرقی  شهر:  تبریز  مطب:  خ 17 شهریور-روبروی آموزش پرورش ناحیه2-ساختمان خاتم-ط همکف  تلفن:  5552067

 


 

شماره نظام پزشکی :  6733 

  نام و نام خانوادگی:  محمد محررنوائی  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان 
 استان:  آذربایجان شرقی  شهر:  تبریز  مطب:  تبریز- خ دانشسرا  تلفن:  21025

 


 

شماره نظام پزشکی :  6458 

  نام و نام خانوادگی:  حسین کیانی منش  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان 

 استان:  آذربایجان شرقی  شهر:  تبریز مطب:  خ فلسطین-درمانگاه دکترقریب تلفن:  2816579

 


 

شماره نظام پزشکی :  6630 

  نام و نام خانوادگی:  صادق لطفی تبریزی رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان 


 استان:  آذربایجان شرقی  شهر:  تبریز مطب:  خ 17شهریورجدید- تقاطع دانش- شماره 8  تلفن:  5553611

 


 

شماره نظام پزشکی :  7368 

  نام و نام خانوادگی:  حمید هشیوار   رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان 

 استان:  آذربایجان شرقی  شهر:  تبریز  مطب:  چهارراه منتظری  تلفن:  5401200

 


 

شماره نظام پزشکی :  7499 

  نام و نام خانوادگی:  جعفر بنکداریان  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان 

 استان:  آذربایجان شرقی  شهر:  تبریز  مطب:  تبریز -خ شریعتی جنوبی   تلفن:  55755

 


 

شماره نظام پزشکی :  7653 

  نام و نام خانوادگی:  حسن احمدزاده نیا  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان 

 استان:  آذربایجان شرقی شهر:  تبریز  مطب:  خ امام خمینی- جنب دبیرستان طالقانی  تلفن:  3349433

 


 

شماره نظام پزشکی :  7766 

  نام و نام خانوادگی:  اسمعیل محرر روحانی  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان 

 استان:  آذربایجان شرقی  شهر:  تبریز  مطب:  خ ثقة الاسلام- جنب داروخانه مهر  تلفن:  2344575

 


 

شماره نظام پزشکی :  8734 

  نام و نام خانوادگی:  سعید شفیعی خوئی  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان 

 استان:  آذربایجان شرقی  شهر:  تبریز مطب:  ک ولیعصر- فلکه بازار-جنب کفش ملی تلفن:  3333598

 


 

شماره نظام پزشکی :  9966 

  نام و نام خانوادگی:  هاشم ناصح زاده تبریز رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان 

 استان:  آذربایجان شرقی  شهر:  تبریز  مطب:  خ امام روبروی مسجد سالار ط دوم   تلفن:  3352884

 


 

شماره نظام پزشکی :  9978 

  نام و نام خانوادگی:  جعفر مدرس   رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان 

 استان:  آذربایجان شرقی  شهر:  تبریز مطب:  خ 17 شهریور جدید- روبروی آزمایشگاه مهر- شماره 44  تلفن:  3364898

 


 

شماره نظام پزشکی :  10227 

  نام و نام خانوادگی:  فریدون احمدی  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان 

 استان:  آذربایجان شرقی  شهر:  تبریز  مطب:  خ شمس تبریزی- روبروی کلانتری 3  تلفن:  2336413

 


 

شماره نظام پزشکی :  10266 

  نام و نام خانوادگی:  بهروز مهرورکوخالو  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان 

 استان:  آذربایجان شرقی  شهر:  تبریز  مطب:  خ ثقه الاسلام- طبقه فوقانی داروخانه مهتاب  تلفن:  5221120

 


 

شماره نظام پزشکی :  11096 
 

 نام و نام خانوادگی:  حسین جورابچی رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان استان:  آذربایجان شرقی 
 شهر:  تبریز  مطب:  خ 17 شهریور-ساختمان 717  تلفن:  5567090

 


 

شماره نظام پزشکی :  11424 

  نام و نام خانوادگی:  نیره نجاتی  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی 
 شهر:  تبریز  مطب:  چهارراه عباسی- پ 514  تلفن:  6588282

 

شماره نظام پزشکی :  11470 

  نام و نام خانوادگی:  نادره باقری اقدم  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی 
 شهر:  تبریز  مطب:  خ شمس تبریزی-چهارراه ملل متحد-جنب داروخانه دکترنایبی  تلفن:  2660034

 


 

شماره نظام پزشکی :  12840 

  نام و نام خانوادگی:  سیمین تقی زاده اسکوئی  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان 

 استان:  آذربایجان شرقی  شهر:  تبریز  مطب:  چهارراه باغشمال-اول17شهریورجدید-جنب مهدکودک غنچه لر-ساختمان10  تلفن:  5565400

 


 

 

شماره نظام پزشکی :  12606 

  نام و نام خانوادگی:  حسین سامی راد  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی  شهر:  تبریز  مطب:  خ منجم-جنب مسجد رضوان  تلفن:  2824442

 

 


 

شماره نظام پزشکی :  11224 

  نام و نام خانوادگی:  مریم نظافتی  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی 
 

شهر:  تبریز مطب:  خ امام-ساختمان پزشکان -مسجد کبود  تلفن:  5555478

 


 

 

شماره نظام پزشکی :  11991 

  نام و نام خانوادگی:  غلامرضا پورنگ رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی 
 شهر:  تبریز  مطب:  خ شریعتی جنوبی - کوی ارک   تلفن:  5555532

 


 

 

شماره نظام پزشکی :  13367 

  نام و نام خانوادگی:  حسن نویدنیا  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی 
 شهر:  تبریز  مطب:  خ امام خمینی - ایستگاه میدان قطب  تلفن:  3344048

 


 

 

شماره نظام پزشکی :  13516 

  نام و نام خانوادگی:  کاظم غفارزاده سخا  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان

 

شرقی  شهر:  تبریز  مطب:  17 شهریور جدید روبروی آزمایشگاه مهر ساختمان 44 دکتر سخا   تلفن:  5560139

 


 

 

شماره نظام پزشکی :  12680 

  نام و نام خانوادگی:  پروین سلیمانیان  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان استان:  آذربایجان شرقی 
 شهر:  تبریز  مطب:  خ لاله زار- نرسیده به سه راه خیام ط همکف  تلفن:  4797068

 


شماره نظام پزشکی :  14160 

  نام و نام خانوادگی:  محمدابراهیم رهبانی نوبر  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی  شهر:  تبریز  مطب:  خ 17 شهریور جدید-روبروی آموزش وپرورش ناحیه 2 مجتمع مسکونی خاتم   تلفن:  5559420

 


 

 

شماره نظام پزشکی :  14108 

  نام و نام خانوادگی:  خسرو نشاطی  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی 
 شهر:  تبریز  مطب:  تبریز- خ 17شهریور جدید ساختمان پزشکان  تلفن:  69654

 

 


 

 

شماره نظام پزشکی :  14315 

  نام و نام خانوادگی:  محمدعلی مجنون لو  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی  شهر:  تبریز  مطب:  خ قدس-طبقه فوقانی داروخانه سلامت  تلفن:  2815060

 

 


 

 

شماره نظام پزشکی :  14969 

  نام و نام خانوادگی:  صدیقه حسین پور سخا  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی  شهر:  تبریز  مطب:  تقاطع خیابان طالقانی و17شهریور-ساختمان197  تلفن:  5536987

 

 


 

 

شماره نظام پزشکی :  15080 

  نام و نام خانوادگی:  منوچهر شیخ سلیمی رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان استان:  آذربایجان شرقی  شهر:  تبریز  مطب:  خ 17 شهریور جدید (شهید قاضی طباطبائی) پ 4  تلفن:  5535335

 

 


 

 

شماره نظام پزشکی :  15095 

  نام و نام خانوادگی:  غلامعلی جهانشاهی رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی  شهر:  تبریز  مطب:  اول طالقانی-روبروی ارک-ساختمان پزشکان شهریار  تلفن:  5568886

 

 


 

 

شماره نظام پزشکی :  16400 

  نام و نام خانوادگی:  اسدالله کفیلی گرگری  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان استان:  آذربایجان شرقی  شهر:  تبریز  مطب:  خ شریعتی شمالی - اول کوی پستخانه قدیم  تلفن:  5538281

 

 


 

شماره نظام پزشکی :  16498 

  نام و نام خانوادگی:  میرضیاءالدین قرشی  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی  شهر:  تبریز  مطب:  خ 17 شهریور جدید ساختمان ابن سینا طبقه 1  تلفن:  5562194

 

 


 

شماره نظام پزشکی :  14784 

  نام و نام خانوادگی:  حسن سلطانی اهری  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی  شهر:  تبریز  مطب:  چهارراه باغشمال- ابتدای 17شهریور جدید  تلفن:  5568920

 

 

 


 

شماره نظام پزشکی :  15325 

  نام و نام خانوادگی:  محمد پوراسدی  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی  شهر:  تبریز  مطب:  تبریز-خ امام خیمنی-چهارراه بهشتی  تلفن:  39301

 

 


 

 

شماره نظام پزشکی :  15978 

  نام و نام خانوادگی:  محمدحسین رضائی فرد  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان استان:  آذربایجان شرقی   شهر:  تبریز  مطب:  تقاطع صائب و شریعتی جنوبی-کوچه بنکدار  تلفن:  5531980

 

 


 

 

شماره نظام پزشکی :  15477 

  نام و نام خانوادگی:  بشیر خالقی  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی   شهر:  تبریز  مطب:  تقاطع گلشهر و پرواز بیمارستان رازی  تلفن:  3814989

 


 

 

شماره نظام پزشکی :  16604 

  نام و نام خانوادگی:  توفیق درخشان  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی 
 شهر:  تبریز  مطب:  17 شهریور جدید- جنب مسجد جامع -ساختمان شاهین   تلفن:  5563343

 

 


 

 

شماره نظام پزشکی :  17533 

  نام و نام خانوادگی:  محمد حسین حسینیان زکریا  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان    استان:  آذربایجان شرقی شهر:  تبریز  مطب:  خ17شهریور جدید-روبروی داروخانه سارا  تلفن:  5531661

 

 


شماره نظام پزشکی :  18161 

  نام و نام خانوادگی:  اصغر وظیفه خواه  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی 
 شهر:  تبریز  مطب:  شهرک نور(فجر) اول خ نگارستان-پلاک1  تلفن:  4472939

 


 

شماره نظام پزشکی :  18029 

  نام و نام خانوادگی:  مهناز چایچی  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی 
 شهر:  تبریز  مطب:  خ شریعتی جنوبی-کوچه ارک  تلفن:  5567474

 


 

 شماره نظام پزشکی :  19013 

  نام و نام خانوادگی:  داود پزشکی فر  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی 
 شهر:  تبریز  مطب:  تبریز -خ امام خمینی -روبروی موزه   تلفن:   

 


 

 

شماره نظام پزشکی :  18592 

  نام و نام خانوادگی:  یوسف ترکمانی قشلاقی  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی  شهر:  تبریز  مطب:  انتهای جلالیه-شهرک نور اول نگارستان-پ 43  تلفن:  4456297

 


 

شماره نظام پزشکی :  18654 

  نام و نام خانوادگی:  قشم سلیمان زاده  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی  شهر:  تبریز  مطب:  خ 17شهریور جدید- روبروی بستنی وحید  تلفن:  5556519

 


 

شماره نظام پزشکی :  20827 

  نام و نام خانوادگی:  ربابه قرقره چی  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی 
 شهر:  تبریز  مطب:  چهارراه آبرسانی-ساختمان ایران کلینیک  تلفن:  3349451

 

 


 

شماره نظام پزشکی :  22603 

  نام و نام خانوادگی:  شمس الدین میناسازی  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی  شهر:  تبریز  مطب:  نصف راه -ایستگاه خطیب-کلینیک مهراد  تلفن:  4441071

 


 

 

شماره نظام پزشکی :  24695 

  نام و نام خانوادگی:  رضا اکبری   رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی   شهر:  تبریز  مطب:  خ 17 شهریور جدید پائین تراز بستنی وحید   تلفن:  5533433

 


 

 

شماره نظام پزشکی :  26660 

  نام و نام خانوادگی:  فرازنده کرم پور   رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی   شهر:  تبریز  مطب:  کلینیم فرهنگیان  تلفن:   

 


 

 

شماره نظام پزشکی :  26238 

  نام و نام خانوادگی:  سیدحمید حاجی سیدیان  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی  شهر:  تبریز  مطب:  خ پاستور جدید-مابین حافظ و مارالان-پ 48/1  تلفن:  5417705

 


 

 

شماره نظام پزشکی :  26012 

  نام و نام خانوادگی:  محمدسهراب جم آلار بیگی  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان   استان:  آذربایجان شرقی  شهر:  تبریز  مطب:  کلینیک مهراد(خ 22بهمن)-راه آهن-ایستگاه خطیب   تلفن:  4441071

 


 

شماره نظام پزشکی :  25918 

  نام و نام خانوادگی:  مهین حاجی زاده آزاد  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی  شهر:  تبریز  مطب:  تبریز-خ 17 شهریور جدید-جنب آزمایشگاه مهر-ساختمان شماره 9- طبقه 4   تلفن:  5532055

 


 

 

شماره نظام پزشکی :  25990 

  نام و نام خانوادگی:  علی اکبر مشهد اکبریلر  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی  شهر:  تبریز  مطب:  شهرک شهیدباکری-نبش بنفشه وبوستان-پلاک50  تلفن:  4454977

 

 


 

 

شماره نظام پزشکی :  26883 

  نام و نام خانوادگی:  سیمین موسوی  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی 
 شهر:  تبریز  مطب:  زعفرانیه-فلکه مسجد  تلفن:  3321264

 


 

 

 

شماره نظام پزشکی :  27065 

  نام و نام خانوادگی:  هوشنگ خبیر  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی 
 شهر:  تبریز  مطب:  خ 17 شهریور ساختمان پزشکان صدرا  تلفن:  5561082

 


 

 

 

شماره نظام پزشکی :  47872 

  نام و نام خانوادگی:  نادر لطفعلی زاده قره چائی رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان استان:  آذربایجان شرقی  شهر:  تبریز  مطب:  درمانگاه تخصصی بیمارستان بهبود  تلفن:  5538701-5

 


 

 

شماره نظام پزشکی :  5279 

  نام و نام خانوادگی:  کارولاین دیلمقانی رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی 
 شهر:  تبریز  مطب:  تبریز- بیمارستان شاهپور- خ شاهپور   تلفن:  31800

 


 

 

شماره نظام پزشکی :  52064 

  نام و نام خانوادگی:  غلامرضا اسدی  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی 
 شهر:  تبریز  مطب:  خیابان آبرسانی-جنب هلال احمر  تلفن:   

 

 


 

شماره نظام پزشکی :  5418 

  نام و نام خانوادگی:  صمد رسولی سرابی   رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی  شهر:  تبریز  مطب:  خ امام خمینی - کوی اطبا- کاشی 173  تلفن:  3347775

 


 

 

شماره نظام پزشکی :  54229 

  نام و نام خانوادگی:  امیرعطااله هیرادفر  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی  شهر:  تبریز  مطب:  خ ارتش جنوبی-طبقه فوقانی داروخانه دکتر اسکندری نژاد  تلفن:  5563000

 


 

 

شماره نظام پزشکی :  53310 

  نام و نام خانوادگی:  بابک قالیباف صباغی  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی  شهر:  تبریز  مطب:  هفت تیر نرسیده به بیمارستان شمس مجتمع پارس   تلفن:  6560983

 

 


 

 

شماره نظام پزشکی :  55033 

  نام و نام خانوادگی:  بهزاد سروران مهرام رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی  شهر:  تبریز  مطب:  خ آزادی- پلی کلینیک جدید سینا  تلفن:  4795940

 


 

 

 

شماره نظام پزشکی :  5818 

  نام و نام خانوادگی:  کاظم شفیق نیا  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی 
 شهر:  تبریز  مطب:  خ شمس تبریزی 21-ایستگاه شکلی  تلفن:  5240312

 

 


 

 

شماره نظام پزشکی :  59570 

  نام و نام خانوادگی:  علی باصر  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی 
 شهر:  تبریز  مطب:  خیابان17شهریورجدید-ساختمان صفا  تلفن:  5544110

 

 


 

 

شماره نظام پزشکی :  59570 

  نام و نام خانوادگی:  علی باصر  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی 
 شهر:  تبریز  مطب:  خیابان17شهریورجدید-ساختمان صفا  تلفن:  5544110

 

 

 

شماره نظام پزشکی :  6458 

  نام و نام خانوادگی:  حسین کیانی منش   رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی  شهر:  تبریز  مطب:  خ فلسطین-درمانگاه دکترقریب  تلفن:  2816579

 


 

شماره نظام پزشکی :  67881 

  نام و نام خانوادگی:  جواد ذوقی  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی 
 شهر:  تبریز  مطب:  خ 17 شهریور-روبروی آموزش پرورش ناحیه2-ساختمان خاتم-ط همکف  تلفن:  5552067

 


 

شماره نظام پزشکی :  6733 

  نام و نام خانوادگی:  محمد محررنوائی  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی 
 شهر:  تبریز  مطب:  تبریز- خ دانشسرا  تلفن:  21025

 


 

شماره نظام پزشکی :  6630 

  نام و نام خانوادگی:  صادق لطفی تبریزی  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی  شهر:  تبریز  مطب:  خ 17شهریورجدید- تقاطع دانش- شماره 8  تلفن:  5553611

 


 

شماره نظام پزشکی :  7368 

  نام و نام خانوادگی:  حمید هشیوار  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی 
 شهر:  تبریز  مطب:  چهارراه منتظری  تلفن:  5401200

 


 

شماره نظام پزشکی :  7499 

  نام و نام خانوادگی:  جعفر بنکداریان  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی 
 شهر:  تبریز  مطب:  تبریز -خ شریعتی جنوبی   تلفن:  55755

 


 

 شماره نظام پزشکی :  7653 

  نام و نام خانوادگی:  حسن احمدزاده نیا  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی  شهر:  تبریز  مطب:  خ امام خمینی- جنب دبیرستان طالقانی  تلفن:  3349433

 


 

شماره نظام پزشکی :  7766 

  نام و نام خانوادگی:  اسمعیل محرر روحانی  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان استان:  آذربایجان شرقی  شهر:  تبریز  مطب:  خ ثقة الاسلام- جنب داروخانه مهر  تلفن:  2344575

 


 

 

شماره نظام پزشکی :  8734 

  نام و نام خانوادگی:  سعید شفیعی خوئی رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی  شهر:  تبریز  مطب:  ک ولیعصر- فلکه بازار-جنب کفش ملی  تلفن:  3333598

 


 

 

شماره نظام پزشکی :  9966 

  نام و نام خانوادگی:  هاشم ناصح زاده تبریز  رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی  شهر:  تبریز  مطب:  خ امام روبروی مسجد سالار ط دوم   تلفن:  3352884

 
شماره نظام پزشکی :  9978 

  نام و نام خانوادگی:  جعفر مدرس رشته تخصصی :  متخصص بیماریهای کودکان  استان:  آذربایجان شرقی 
 شهر:  تبریز  مطب:  خ 17 شهریور جدید- روبروی آزمایشگاه مهر- شماره 44  تلفن:  3364898

 

متخصص دندان پزشکی کودک در تبریز

نوشته شده در چهارشنبه پنجم دی 1386 ساعت 1:3 شماره پست: 67

متاسفانه در شهر تبریز فقط یک متخصص دندان پزشکی کودک وجود دارد   .   ولی خوب این هم نعمتی است و شما را با آدرس و مشخصات این پزشک آشنا می کنیم

 

شماره نظام پزشکی :  39378 

  نام و نام خانوادگی:  راحله سعیدی یوسفی 

 رشته تخصصی :  متخصص دندانپزشکی اطفال 

 استان:  آذربایجان شرقی 

 شهر:  تبریز 

 مطب:  خ آزادی نرسیده به گلگشت ساختمان امیر کبیر ط 3  

 تلفن:  3357539